Hlavné menu
Naposledy pridané
Info panel
Poukazovanie podielu (2%) z daní z príjmov 2019 (zdaňovacie obdobie 2018)


Informácia + súbor na stiahnutie pre členov a sympatizantov MO SRZ Švedlár, ktorí by nám boli ochotní venovať 2 % z daní.
Blíži sa čas keď je potrebné podávať daňové priznania. Do 15. februára potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru Vyhlásenie o poukázaní podielu (2%) zaplatenej dane z príjmov FO (nájdete v sekcií NA STIAHNUTIE tu na našej stránke, resp. kliknutím na odkaz pod článkom).

PREČO DAROVAŤ 2% Z DANE
Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto finančné prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Prosím vás, aby ste túto informáciu + vyhlásenie posunuli aj ďalej, kolegom v práci a podobne. Nejedná sa o nejaké horibilné sumy, avšak aj to by bola pre nás veľká pomoc, ktorá by inak prepadla štátu. Ďakujeme.

Upozornenie: Nepoužívajte staré tlačivá, ktoré už boli vymazané aj z našej stránky, použivajte striktne predvyplnené tlačivo ktoré ako vždy nájdete na odkaze uvedenom nižšie, resp. v sekcií NA STIAHNUTIE. Potvrdenie o zaplatení dane si vyžiadajte u svojho zamestnávateľa (prikladá sa k tomuto vyhláseniu).

Link

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Švedlár
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 001782090812
Sídlo: Mlynská 258, 05334 Švedlár

ĎAKUJEME

Ing. Lukáš Ivančo


Grafické znázornenie privlastňovania si úlovkov podľa druhu rýb


Bezhotovostné platby za povolenky!!!

Od 16. januára 2019 bude možné platiť za členské známky a povolenia na lov iba bezhotovostne, teda presunutím či vložením finančných prostriedkov na účet SRZ MO Švedlár, a to výhradne bankovým prevodom, vkladom na účet, resp. poštovou poukážkou!!!


Za naodpracované brigády zaplatíte v hotovosti u hospodára p. Majkuta, pri vyzdvihnutí povolení a členskej legitimácie a to v sume 20,-€ za jednu neodpracovanú brigádu!!!

IBAN (SRZ MO Švedlár): SK12 0900 0000 0001 0138 5157 (na tento účet posielať platby)


Tento kľúč si takisto môžete stiahnuť v časti Na stiahnutie, ktorá sa nachádza na ľavej strane na lište. Pre viac info ma kontaktujte e-mailom.
E-mail: sakul.ivanco@gmail.com


Nový zákon o rybárstve!!!
Na tomto odkaze si môžete stiahnuť, resp. nazrieť do úplného znenia nového zákona o rybárstve, ktorý nadobudol účinnosť 01. 01. 2019!!!

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1kon-o-rybarstve-216-2018.pdf

Link


Výsledky volieb do orgánov MO SRZ Švedlár
Výsledky volieb do orgánov MO SRZ Švedlár, konaných na Výročnej členskej schôdzi MO SRZ Švedlár:
Zvolení členovia Výboru MO SRZ Švedlár (abecedne):
Mgr. Mikuláš Barna
Ján Franko
Ing. Lukáš Ivančo (správca webstránky)
Pavol Majkut
Miloslav Pisko
Jozef Podolinský
Ladislav Ružbacký

Zvolení náhradníci do Výboru MO SRZ Švedlár:
Roman Dudek
Patrik Kalinský

Zvolení členovia Kontrolnej a revíznej komisie MO SRZ Švedlár:
Jozef Hudák
RNDr. Miroslav Kalinčák
Milan Lorinc


Výročná členská schôdza 2018
Už 10. marca 2018 Výročná členská schôdza!!!
Voľby do orgánov MO SRZ Švedlár už tohto roku!!!


Predsedníctvo MO SRZ Švedlár upozorňuje svojich členov na voľby Výboru a Kontrolnej a revíznej komisie MO SRZ Švedlár, ktoré sa uskutočnia už tohto roku na Výročnej členskej schôdzi 2018. V súvislosti s touto dôležitou udalosťou hľadá z radov svojich členov, ľudí ktorí majú chuť pracovať v spomínaných orgánoch MO a ponúka im tak možnosť nominovať sa na kandidátnu listinu k nadchádzajúcim voľbám.V prípade zváženia či prehodnotenia tejto ponuky tak môžete urobiť pri prevzatí povolení u hlavného hospodára p. Majkuta, poprípade predsedu p. Piska, resp. tajomníka p. Čecha.

Platenie členských príspevkov v roku 2018


Koniec pstruhovej sezóny!!!

Dňa 30. 09. 2017 symbolicky uzavreli pstruhovú sezónu aj na jazere Uhorná členovia výboru p. Franko a p. Majkuth.

Reportáž na TA3

Na tomto odkaze si môžete pozrieť reportáž televízie TA3 o komunálnom odpade v rieke Hnilec (Švedlár).

Link

Nelegitímne preukazovanie sa dvoch členov rybárskej stráže z Bratislavy a okolia!!!
Vážený rybári, Slovenský rybársky zväz upozorňuje na nelegitímne preukazovanie sa dvoch pravdepodobne bývalých členov Rybárskej stráže, ktorí mali nariadené svoje odznaky a preukazy odovzdať, no neurobili tak. Ide o tieto mená:

Erik Baumgartner – odznak č. 0125, preukaz č. 2010/05351-1/CSI/V, vydaný dňa 27.7.2010

Peter Farkaš – odznak č. 0124, preukaz č. 2006/09400-16/CS vydaný dňa 12.12.2006

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v prípade zistenia preukazovania sa menovaných týmito odznakmi, nahlásili túto skutočnosť MsO SRZ Bratislava V. alebo Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Člen skupiny
logo SRZ
Návštevnosť
TOPlist