Hlavné menu
Naposledy pridané
Info panel
Krátkodobý zákaz lovu na jazere Úhorná!
Výbor SRZ - MO Švedlár oznamuje svojím členom, že dnes, t. j. v stredu (23. 09.) bude lov na našom jazere Úhorná zakázaný, z dôvodu dnešného posledného (štvrtého) tohtoročného zarybňovania. Bolo vypustených 100 kg pstruha dúhového a 100 kg pstruha potočného. Upozorňujeme tiež preto práve na pstruha potočného, ktorého si v mesiaci september už nemožno privlastniť z dôvodu hájenia tohto druhu rýb!!!


Uhorňanská muška 2020

Tak je to tu priatelia, po viacerých stretnutiach predsedníctva a výboru SRZ - MO Švedlár sa pretek ,,UHORŇANSKÁ MUŠKA" tak ako každý rok bude konať a to už 12. 09. 2020 od 8:00.Tešíme sa na vás a máme pripravené aj prekvapenie!!!

Výbor SRZ - MO Švedlár

Ichtiologický prieskum

V stredu 03. 06. 2020 sa na našom revíri Hnilec č. 3 uskutočnil ichtyologický prieskum, ktorý vykonával ichtyológ SRZ Rada Žilina - Východoslovenská oblasť Ing. Stanislav Géci. Pozoruhodné boli najmä úlovky lipňa tymiánového a jalca hlavatého o veľkostiach presahujúcich 40 cm, ale aj pstruha potočného a objavil sa aj vyšší počet mreny škvrnitej a čereble pestrej. Ulovený bol aj jeden slíž.

Zahájenie pstruhovej sezóny!!!
Všetci sa už nevieme dočkať začiatku pstruhovej sezóny. Už tento štvrtok o 6:00 to vypukne milí rybári :D
POZOR!!! Zmena v Miestnom rybárskom poriadku 2020
Hospodár SRZ - MO Švedlár pán Majkut upozorňuje našich členov na zmenu v Miestnom rybárskom poriadku (platnom od 01. 01. 2020). Rada SRZ na svojom zasadnutí, konanom 07. 03. 2020 prijala uznesenie č. 41/2020, kde schvaľuje vypustenie spojenia ,,pstruha dúhového´´ z čl. X a XIV v jednej zo svojich Smerníc. To znamená, že sa vraciame k Miestnemu rybárskemu poriadku z roku 2019, v ktorom je počet privlastnených pstruhov dúhových v jednom dni lovu stanovený na 4 ks. Posielam aj foto čl. X, ods. 4, kde je to prehľadne uvedené, ako vidíte už bez pstruha dúhoveho, ktorý tam od začiatku roka bol uvedený.

Ďalej chcem uviesť, že asi niektorý naši rybári aj členovia rybárskej stráže zabúdajú na Vyhlášku MŽP SR č. 381/2018, ktorou sa vykonáva Zákon č. 216/2018 o rybárstve platnej od 01. 01. 2019, v ktorej je okrem iného uvedené v paragrafe 14, ods. 13 toto:
Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá
je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným
rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet
všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného,
lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa
dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa
tymiánového alebo lososovitých druhov rýb
.
Za správne vedenie záznamu za loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov
zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia
alebo osobitného povolenia.

Petrov Zdar! priatelia :D

Bezhotovostné platby za povolenky 2020!!!

Od minulého roku je možné platiť za členské známky a povolenia na lov iba bezhotovostne, teda presunutím či vložením finančných prostriedkov na účet SRZ MO Švedlár, a to výhradne bankovým prevodom, vkladom na účet, resp. poštovou poukážkou!!!


Za naodpracované brigády zaplatíte v hotovosti u hospodára p. Majkuta, pri vyzdvihnutí povolení a členskej legitimácie a to v sume 20,-€ za jednu neodpracovanú brigádu!!!

IBAN (SRZ MO Švedlár): SK12 0900 0000 0001 0138 5157 (na tento účet posielať platby)


Tento kľúč pre rok 2020 si takisto môžete stiahnuť v časti Na stiahnutie, ktorá sa nachádza na ľavej strane na lište. Pre viac info ma kontaktujte e-mailom.
E-mail: sakul.ivanco@gmail.com


UPOZORNENIE: Oproti roku 2019 sa sumy za členské a povolenky nezmenili!!! Jedinou zmenou je to, že u detí do 15 rokov je povinnosť zaplatiť členskú známku v hodnote 1,- €.

Grafické znázornenie privlastňovania si úlovkov podľa druhu rýb


Nový zákon o rybárstve!!!
Na tomto odkaze si môžete stiahnuť, resp. nazrieť do úplného znenia nového zákona o rybárstve, ktorý nadobudol účinnosť 01. 01. 2019!!!

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1kon-o-rybarstve-216-2018.pdf

Link


Reportáž na TA3

Na tomto odkaze si môžete pozrieť reportáž televízie TA3 o komunálnom odpade v rieke Hnilec (Švedlár).

Link

Koniec s prenášaním neodpracovaných brigád!!!


Ako ste sa mohli dozvedieť na Výročnej členskej schôdzi, Výbor MO SRZ Švedlár po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov, kde bolo možné odpracovať brigádu (neodpracovanú z minulého roku) v nasledujúcom roku, toto uznesenie zrušil. Každý kto nemá odpracovanú brigádu z roku 2016, resp. 2015 je povinný si ju zaplatiť pri prevzatí povolenia u hospodára p. Majkutha.

Unikátny úlovok z nášho revíru MO SRZ Švedlár

Tento zubáč veľkoustý je úlovkom Paľa Hudáka zo Švedlára, najväčším prekvapením je však miesto kde tohoto 75 cm dlhého a 6 kg vážiaceho krásavca vytiahol. Podarilo sa mu to dňa 12. júla 2016 cca. o 20:30 na našom jazere Úhorná. Blahoželáme. Petrov Zdar!

Člen skupiny
logo SRZ
Návštevnosť
TOPlist