Hlavné menu
Naposledy pridané
Info panel
Bezhotovostné platby za povolenky 2020!!!

Od minulého roku je možné platiť za členské známky a povolenia na lov iba bezhotovostne, teda presunutím či vložením finančných prostriedkov na účet SRZ MO Švedlár, a to výhradne bankovým prevodom, vkladom na účet, resp. poštovou poukážkou!!!


Za naodpracované brigády zaplatíte v hotovosti u hospodára p. Majkuta, pri vyzdvihnutí povolení a členskej legitimácie a to v sume 20,-€ za jednu neodpracovanú brigádu!!!

IBAN (SRZ MO Švedlár): SK12 0900 0000 0001 0138 5157 (na tento účet posielať platby)


Tento kľúč pre rok 2020 si takisto môžete stiahnuť v časti Na stiahnutie, ktorá sa nachádza na ľavej strane na lište. Pre viac info ma kontaktujte e-mailom.
E-mail: sakul.ivanco@gmail.com


UPOZORNENIE: Oproti roku 2019 sa sumy za členské a povolenky nezmenili!!! Jedinou zmenou je to, že u detí do 15 rokov je povinnosť zaplatiť členskú známku v hodnote 1,- €.

Zrušená VČS
Výročná členská schôdza SRZ - MO Švedlár sa ruší a tak sa 21. marca 2020 neuskutoční. Podobne sa neuskutočnia ani skúšky nových členov (28. 03. 2020). Máme povolenie od Rady SRZ Žilina urobiť schôdzu do kona júna. Zostáva však na zvážení Výboru SRZ - MO Švedlár ako sa s touto krízou vysporiada.


Grafické znázornenie privlastňovania si úlovkov podľa druhu rýb


Nový zákon o rybárstve!!!
Na tomto odkaze si môžete stiahnuť, resp. nazrieť do úplného znenia nového zákona o rybárstve, ktorý nadobudol účinnosť 01. 01. 2019!!!

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1kon-o-rybarstve-216-2018.pdf

Link


Poukazovanie podielu (2%) z daní z príjmov 2020 (zdaňovacie obdobie 2019)


Informácia + súbor na stiahnutie pre členov a sympatizantov MO SRZ Švedlár, ktorí by nám boli ochotní venovať 2 % z daní.
Blíži sa čas keď je potrebné podávať daňové priznania. Do 15. februára potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru Vyhlásenie o poukázaní podielu (2%) zaplatenej dane z príjmov FO (nájdete v sekcií NA STIAHNUTIE tu na našej stránke, resp. kliknutím na odkaz pod článkom).

PREČO DAROVAŤ 2% Z DANE
Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto finančné prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Prosím vás, aby ste túto informáciu + vyhlásenie posunuli aj ďalej, kolegom v práci a podobne. Nejedná sa o nejaké horibilné sumy, avšak aj to by bola pre nás veľká pomoc, ktorá by inak prepadla štátu. Ďakujeme.

Upozornenie: Nepoužívajte staré tlačivá, ktoré už boli vymazané aj z našej stránky, použivajte striktne predvyplnené tlačivo ktoré ako vždy nájdete na odkaze uvedenom nižšie, resp. v sekcií NA STIAHNUTIE. Potvrdenie o zaplatení dane si vyžiadajte u svojho zamestnávateľa (prikladá sa k tomuto vyhláseniu).

Link

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Švedlár
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 001782090812
Sídlo: Mlynská 258, 05334 Švedlár

ĎAKUJEME

Ing. Lukáš Ivančo


Reportáž na TA3

Na tomto odkaze si môžete pozrieť reportáž televízie TA3 o komunálnom odpade v rieke Hnilec (Švedlár).

Link

Nelegitímne preukazovanie sa dvoch členov rybárskej stráže z Bratislavy a okolia!!!
Vážený rybári, Slovenský rybársky zväz upozorňuje na nelegitímne preukazovanie sa dvoch pravdepodobne bývalých členov Rybárskej stráže, ktorí mali nariadené svoje odznaky a preukazy odovzdať, no neurobili tak. Ide o tieto mená:

Erik Baumgartner – odznak č. 0125, preukaz č. 2010/05351-1/CSI/V, vydaný dňa 27.7.2010

Peter Farkaš – odznak č. 0124, preukaz č. 2006/09400-16/CS vydaný dňa 12.12.2006

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v prípade zistenia preukazovania sa menovaných týmito odznakmi, nahlásili túto skutočnosť MsO SRZ Bratislava V. alebo Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Koniec s prenášaním neodpracovaných brigád!!!


Ako ste sa mohli dozvedieť na Výročnej členskej schôdzi, Výbor MO SRZ Švedlár po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov, kde bolo možné odpracovať brigádu (neodpracovanú z minulého roku) v nasledujúcom roku, toto uznesenie zrušil. Každý kto nemá odpracovanú brigádu z roku 2016, resp. 2015 je povinný si ju zaplatiť pri prevzatí povolenia u hospodára p. Majkutha.

Unikátny úlovok z nášho revíru MO SRZ Švedlár

Tento zubáč veľkoustý je úlovkom Paľa Hudáka zo Švedlára, najväčším prekvapením je však miesto kde tohoto 75 cm dlhého a 6 kg vážiaceho krásavca vytiahol. Podarilo sa mu to dňa 12. júla 2016 cca. o 20:30 na našom jazere Úhorná. Blahoželáme. Petrov Zdar!

Člen skupiny
logo SRZ
Návštevnosť
TOPlist