Hlavné menu
Naposledy pridané
Info panel
PREKVAPENIE!!!


Tak je to tu priatelia, nový web našej organizácie je na svete aj s niečim navyše, a to e-shopom, cez ktorý si kúpite online povolenku, zaplatíte členské, pre hostí tiež ,,hosťovačku" a to všetko vás stojí len pár klikov. Cez kliknutie na zaplatiť prevodom na účet sa dostanete až do svojho internetového bankovníctva a tam to dokončíte platbou. Všetko vám ešte upresním, ešte na tom trochu popracujem spoločne s prevádzkovateľom webu, aby to bolo podľa našich predstáv.


Nový web si môžete pozrieť už teraz a bude mať presne túto adresu:
www.srzmosvedlar.sk

alebo tiež môžete kliknúť sem:
Link

Zdravý nový rok 2021 !!!

V mene výboru SRZ MO Švedlár vám chcem poďakovať za spoluprácu, aj v tak náročnom roku, akým rok 2020 bol a prajem vám a vašim rodinám všetko len to najlepšie, nech je nadchádzajúci rok 2021 zdravší, krajší, úspešnejší než ten uplynulí.


Tiež by som vás rad informoval o skutočnosti, že výbor, resp. predsedníctvo SRZ MO Švedlár aj počas tohto COVID-pandémiou poznačenom roku pracoval, napriek dodržiavaniu prísnych hygienických opatrení a to najmä v rutinných záležitostiach ako je pošta (listová aj elektronická) či platenie záväzkov (elektrina, ceniny, odvody za povolenky a členské, ryba, ikry, ...). Samozrejmosťou tiež bolo dodržanie nielen povinných zarybňovaní, ale aj zarybňovaní nad rámec (napr. Úhorná 4 x zarybnená, zarybňovanie chovných prítokov ikrami v kazetách, ...), nevynechali sme aj usporiadanie tradičného preteku ,,Uhorňanská muška´´, v našom revíri sa taktiež vykonal za účasti Ing. Géciho ichtiologický prieskum o ktorom sa môžete dočítať aj v časopise Poľovníctvo a rybárstvo. Veľmi nás všetkých mrzí, že sme sa tento rok nemohli stretnúť na Výročnej členskej schôdzi, kde by sme vyhodnotili rok 2019 a dali si plány do roku 2020, ale verte, že na správne fungovanie organizácie to vplyv nemalo.

Ing. Lukáš Ivančo
tajomník SRZ MO Švedlár

Petícia SRZ MO Námestovo
Vážení kolegovia rybári, podporte nás!

POMÔŽTE NÁM ZASTAVIŤ STAVBU UMELÉHO OSTROVA NA ORAVSKEJ PRIEHRADE

Petíciu nájdete na nasledovnom odkaze:

Link

Za umiestnenie na Vašej Webovej stránke ďakujeme.

RNDr. Vladimír Migra, predseda SRZ MO Námestovo

Krátkodobý zákaz lovu na jazere Úhorná!
Výbor SRZ - MO Švedlár oznamuje svojím členom, že dnes, t. j. v stredu (23. 09.) bude lov na našom jazere Úhorná zakázaný, z dôvodu dnešného posledného (štvrtého) tohtoročného zarybňovania. Bolo vypustených 100 kg pstruha dúhového a 100 kg pstruha potočného. Upozorňujeme tiež preto práve na pstruha potočného, ktorého si v mesiaci september už nemožno privlastniť z dôvodu hájenia tohto druhu rýb!!!


Uhorňanská muška 2020

Tak je to tu priatelia, po viacerých stretnutiach predsedníctva a výboru SRZ - MO Švedlár sa pretek ,,UHORŇANSKÁ MUŠKA" tak ako každý rok bude konať a to už 12. 09. 2020 od 8:00.Tešíme sa na vás a máme pripravené aj prekvapenie!!!

Výbor SRZ - MO Švedlár

Ichtiologický prieskum

V stredu 03. 06. 2020 sa na našom revíri Hnilec č. 3 uskutočnil ichtyologický prieskum, ktorý vykonával ichtyológ SRZ Rada Žilina - Východoslovenská oblasť Ing. Stanislav Géci. Pozoruhodné boli najmä úlovky lipňa tymiánového a jalca hlavatého o veľkostiach presahujúcich 40 cm, ale aj pstruha potočného a objavil sa aj vyšší počet mreny škvrnitej a čereble pestrej. Ulovený bol aj jeden slíž.

Zahájenie pstruhovej sezóny!!!
Všetci sa už nevieme dočkať začiatku pstruhovej sezóny. Už tento štvrtok o 6:00 to vypukne milí rybári :D
POZOR!!! Zmena v Miestnom rybárskom poriadku 2020
Hospodár SRZ - MO Švedlár pán Majkut upozorňuje našich členov na zmenu v Miestnom rybárskom poriadku (platnom od 01. 01. 2020). Rada SRZ na svojom zasadnutí, konanom 07. 03. 2020 prijala uznesenie č. 41/2020, kde schvaľuje vypustenie spojenia ,,pstruha dúhového´´ z čl. X a XIV v jednej zo svojich Smerníc. To znamená, že sa vraciame k Miestnemu rybárskemu poriadku z roku 2019, v ktorom je počet privlastnených pstruhov dúhových v jednom dni lovu stanovený na 4 ks. Posielam aj foto čl. X, ods. 4, kde je to prehľadne uvedené, ako vidíte už bez pstruha dúhoveho, ktorý tam od začiatku roka bol uvedený.

Ďalej chcem uviesť, že asi niektorý naši rybári aj členovia rybárskej stráže zabúdajú na Vyhlášku MŽP SR č. 381/2018, ktorou sa vykonáva Zákon č. 216/2018 o rybárstve platnej od 01. 01. 2019, v ktorej je okrem iného uvedené v paragrafe 14, ods. 13 toto:
Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá
je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným
rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet
všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného,
lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa
dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa
tymiánového alebo lososovitých druhov rýb
.
Za správne vedenie záznamu za loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov
zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia
alebo osobitného povolenia.

Petrov Zdar! priatelia :D

Bezhotovostné platby za povolenky 2020!!!

Od minulého roku je možné platiť za členské známky a povolenia na lov iba bezhotovostne, teda presunutím či vložením finančných prostriedkov na účet SRZ MO Švedlár, a to výhradne bankovým prevodom, vkladom na účet, resp. poštovou poukážkou!!!


Za naodpracované brigády zaplatíte v hotovosti u hospodára p. Majkuta, pri vyzdvihnutí povolení a členskej legitimácie a to v sume 20,-€ za jednu neodpracovanú brigádu!!!

IBAN (SRZ MO Švedlár): SK12 0900 0000 0001 0138 5157 (na tento účet posielať platby)


Tento kľúč pre rok 2020 si takisto môžete stiahnuť v časti Na stiahnutie, ktorá sa nachádza na ľavej strane na lište. Pre viac info ma kontaktujte e-mailom.
E-mail: sakul.ivanco@gmail.com


UPOZORNENIE: Oproti roku 2019 sa sumy za členské a povolenky nezmenili!!! Jedinou zmenou je to, že u detí do 15 rokov je povinnosť zaplatiť členskú známku v hodnote 1,- €.

Grafické znázornenie privlastňovania si úlovkov podľa druhu rýb


Nový zákon o rybárstve!!!
Na tomto odkaze si môžete stiahnuť, resp. nazrieť do úplného znenia nového zákona o rybárstve, ktorý nadobudol účinnosť 01. 01. 2019!!!

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1kon-o-rybarstve-216-2018.pdf

Link


Člen skupiny
logo SRZ
Návštevnosť
TOPlist