Hlavné menu
Naposledy pridané
Info panel
Bezhotovostné platby za povolenky!!!

Od 16. januára 2019 bude možné platiť za členské známky a povolenia na lov iba bezhotovostne, teda presunutím či vložením finančných prostriedkov na účet SRZ MO Švedlár, a to výhradne bankovým prevodom, vkladom na účet, resp. poštovou poukážkou!!!


Za naodpracované brigády zaplatíte v hotovosti u hospodára p. Majkuta, pri vyzdvihnutí povolení a členskej legitimácie a to v sume 20,-€ za jednu neodpracovanú brigádu!!!

IBAN (SRZ MO Švedlár): SK12 0900 0000 0001 0138 5157 (na tento účet posielať platby)


Tento kľúč si takisto môžete stiahnuť v časti Na stiahnutie, ktorá sa nachádza na ľavej strane na lište. Pre viac info ma kontaktujte e-mailom.
E-mail: sakul.ivanco@gmail.com


Výročná členská schôdza 2019!!!
09. marca 2019 Výročná členská schôdza!!!
Školenie a skúšky nových členov SRZ!!!

Výbor SRZ MO Švedlár upozorňuje na termín školenia a skúšok nových členov SRZ, ktoré sa uskutočnia 30. 03. 2019 (sobota) o 10:00 v rybárskom dome vo Švedlári.


Ing. Lukáš Ivančo
Tajomník SRZ MO

AKTUALIZÁCIA ŠTATISTÍK
V časti Štatistiky a Úspechy našich rybárov v roku 2017 po dlhšom čase nájdete doplnené údaje. Jedná sa o štatistiky za rok 2017, nové údaje z roku 2018 pridám po Výročnej členskej schôdzi.


Rybársky ples MO SRZ Nálepkovo 2019

Rybársky ples 2. 2. 2019

SRZ MO Nálepkovo vás srdečne pozýva na rybársky ples
VSTUPNÉ 18,- €/os.
V cene vstupenky 2 x menu, káva, zákusok, nealko - minerálka
Vstupenka bude zlosovateľná o zaujímavú a hodnotnú cenu
Tombola o viac ako 25 cien
Viac info u pána predsedu MO Neuvirtha (0905 548 932)


Nový zákon o rybárstve!!!
Na tomto odkaze si môžete stiahnuť, resp. nazrieť do úplného znenia nového zákona o rybárstve, ktorý nadobudol účinnosť 01. 01. 2019!!!

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1kon-o-rybarstve-216-2018.pdf

Link


Vianoce a Nový rok 2019


Brigáda jazero Úhorná

V sobotu 24. 11. 2018 o 08:30 sa na našom jazere Úhorná uskutoční brigáda, pôjdu sa poobíjať móla.
Bližšie info u pomocného hospodára p. Barnu.


Výsledky volieb do orgánov MO SRZ Švedlár
Výsledky volieb do orgánov MO SRZ Švedlár, konaných na Výročnej členskej schôdzi MO SRZ Švedlár:
Zvolení členovia Výboru MO SRZ Švedlár (abecedne):
Mgr. Mikuláš Barna
Ján Franko
Ing. Lukáš Ivančo (správca webstránky)
Pavol Majkut
Miloslav Pisko
Jozef Podolinský
Ladislav Ružbacký

Zvolení náhradníci do Výboru MO SRZ Švedlár:
Roman Dudek
Patrik Kalinský

Zvolení členovia Kontrolnej a revíznej komisie MO SRZ Švedlár:
Jozef Hudák
RNDr. Miroslav Kalinčák
Milan Lorinc


Poukazovanie podielu (2%) z daní z príjmov 2018 (zdaňovacie obdobie 2017)


Informácia + súbor na stiahnutie pre členov a sympatizantov MO SRZ Švedlár, ktorí by nám boli ochotní venovať 2 % z daní.
Blíži sa čas keď je potrebné podávať daňové priznania. Do 15. februára potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru Vyhlásenie o poukázaní podielu (2%) zaplatenej dane z príjmov FO (nájdete v sekcií NA STIAHNUTIE tu na našej stránke, resp. kliknutím na odkaz pod článkom).

PREČO DAROVAŤ 2% Z DANE
Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto finančné prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Prosím vás, aby ste túto informáciu + vyhlásenie posunuli aj ďalej, kolegom v práci a podobne. Nejedná sa o nejaké horibilné sumy, avšak aj to by bola pre nás veľká pomoc, ktorá by inak prepadla štátu. Ďakujeme.

Upozornenie: Nepoužívajte staré tlačivá, ktoré už boli vymazané aj z našej stránky, použivajte striktne predvyplnené tlačivo ktoré nájdete na odkaze uvedenom nižšie, resp. v sekcií NA STIAHNUTIE. Potvrdenie o zaplatení dane si vyžiadajte u svojho zamestnávateľa (prikladá sa k tomuto vyhláseniu).

Link

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Švedlár
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 00178209/812
Sídlo: 05334 Švedlár, Švedlár


Výročná členská schôdza 2018
Už 10. marca 2018 Výročná členská schôdza!!!
Člen skupiny
logo SRZ
Návštevnosť
TOPlist