Hlavné menu
Naposledy pridané
Info panel
Poukazovanie podielu (2%) z daní z príjmov 2020 (zdaňovacie obdobie 2019)


Informácia + súbor na stiahnutie pre členov a sympatizantov MO SRZ Švedlár, ktorí by nám boli ochotní venovať 2 % z daní.
Blíži sa čas keď je potrebné podávať daňové priznania. Do 15. februára potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru Vyhlásenie o poukázaní podielu (2%) zaplatenej dane z príjmov FO (nájdete v sekcií NA STIAHNUTIE tu na našej stránke, resp. kliknutím na odkaz pod článkom).

PREČO DAROVAŤ 2% Z DANE
Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto finančné prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Prosím vás, aby ste túto informáciu + vyhlásenie posunuli aj ďalej, kolegom v práci a podobne. Nejedná sa o nejaké horibilné sumy, avšak aj to by bola pre nás veľká pomoc, ktorá by inak prepadla štátu. Ďakujeme.

Upozornenie: Nepoužívajte staré tlačivá, ktoré už boli vymazané aj z našej stránky, použivajte striktne predvyplnené tlačivo ktoré ako vždy nájdete na odkaze uvedenom nižšie, resp. v sekcií NA STIAHNUTIE. Potvrdenie o zaplatení dane si vyžiadajte u svojho zamestnávateľa (prikladá sa k tomuto vyhláseniu).

Link

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Švedlár
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 001782090812
Sídlo: Mlynská 258, 05334 Švedlár

ĎAKUJEME

Ing. Lukáš Ivančo


Výročná členská schôdza 2020
Výbor SRZ MO Švedlár pozýva svojích členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. 03. 2020 o 10:00 v našom rybárskom dome vo Švedlári.


Školenie a skúšky nových členov SRZ!!!

Výbor SRZ MO Švedlár upozorňuje na termín školenia a skúšok nových členov SRZ, ktoré sa uskutočnia 28. 03. 2020 (sobota) o 10:00 v rybárskom dome vo Švedlári.


Ing. Lukáš Ivančo
Tajomník SRZ MO

Relácia Slovenského rybárskeho zväzu vysielaná na Dvojke (RTVS)

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS.

V prvej tohtoročnej relácii sa obhliadneme za rokom 2019 a pripomenieme si najzaujímavejšie reportáže, ktoré sa nám na Vaše televízne obrazovky podarilo priniesť. Celkovo sme reláciu rozdelili do šiestich zaujímavých celkov, a to:

1. Predstavovania organizačných zložiek/revírov SRZ

2. Vzdelávanie a osveta

3. Práca s deťmi a mládežou

4. Produkcia rybích násad v podmienkach SRZ

5. Čo sa udialo, alebo boli sme pri tom

6. Lov rýb

Reláciu „Na rybách - Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v časoch:

Sobota 18. januára o 17:00 hod. – premiéra

Nedeľa 19. januára o 08:55 hod. – premiéra


V prípad, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:
Link

Grafické znázornenie privlastňovania si úlovkov podľa druhu rýb


Bezhotovostné platby za povolenky 2020!!!

Od minulého roku je možné platiť za členské známky a povolenia na lov iba bezhotovostne, teda presunutím či vložením finančných prostriedkov na účet SRZ MO Švedlár, a to výhradne bankovým prevodom, vkladom na účet, resp. poštovou poukážkou!!!


Za naodpracované brigády zaplatíte v hotovosti u hospodára p. Majkuta, pri vyzdvihnutí povolení a členskej legitimácie a to v sume 20,-€ za jednu neodpracovanú brigádu!!!

IBAN (SRZ MO Švedlár): SK12 0900 0000 0001 0138 5157 (na tento účet posielať platby)


Tento kľúč pre rok 2020 si takisto môžete stiahnuť v časti Na stiahnutie, ktorá sa nachádza na ľavej strane na lište. Pre viac info ma kontaktujte e-mailom.
E-mail: sakul.ivanco@gmail.com


UPOZORNENIE: Oproti roku 2019 sa sumy za členské a povolenky nezmenili!!! Jedinou zmenou je to, že u detí do 15 rokov je povinnosť zaplatiť členskú známku v hodnote 1,- €.

Nový zákon o rybárstve!!!
Na tomto odkaze si môžete stiahnuť, resp. nazrieť do úplného znenia nového zákona o rybárstve, ktorý nadobudol účinnosť 01. 01. 2019!!!

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1kon-o-rybarstve-216-2018.pdf

Link


Reportáž na TA3

Na tomto odkaze si môžete pozrieť reportáž televízie TA3 o komunálnom odpade v rieke Hnilec (Švedlár).

Link

Nelegitímne preukazovanie sa dvoch členov rybárskej stráže z Bratislavy a okolia!!!
Vážený rybári, Slovenský rybársky zväz upozorňuje na nelegitímne preukazovanie sa dvoch pravdepodobne bývalých členov Rybárskej stráže, ktorí mali nariadené svoje odznaky a preukazy odovzdať, no neurobili tak. Ide o tieto mená:

Erik Baumgartner – odznak č. 0125, preukaz č. 2010/05351-1/CSI/V, vydaný dňa 27.7.2010

Peter Farkaš – odznak č. 0124, preukaz č. 2006/09400-16/CS vydaný dňa 12.12.2006

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v prípade zistenia preukazovania sa menovaných týmito odznakmi, nahlásili túto skutočnosť MsO SRZ Bratislava V. alebo Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Koniec s prenášaním neodpracovaných brigád!!!


Ako ste sa mohli dozvedieť na Výročnej členskej schôdzi, Výbor MO SRZ Švedlár po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov, kde bolo možné odpracovať brigádu (neodpracovanú z minulého roku) v nasledujúcom roku, toto uznesenie zrušil. Každý kto nemá odpracovanú brigádu z roku 2016, resp. 2015 je povinný si ju zaplatiť pri prevzatí povolenia u hospodára p. Majkutha.

Unikátny úlovok z nášho revíru MO SRZ Švedlár

Tento zubáč veľkoustý je úlovkom Paľa Hudáka zo Švedlára, najväčším prekvapením je však miesto kde tohoto 75 cm dlhého a 6 kg vážiaceho krásavca vytiahol. Podarilo sa mu to dňa 12. júla 2016 cca. o 20:30 na našom jazere Úhorná. Blahoželáme. Petrov Zdar!

Člen skupiny
logo SRZ
Návštevnosť
TOPlist